Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes sēde 20. jūnijā pulksten 10.00

20.06.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšana Lēmums (372.84 kb) Pielikums Nr. 1 (4.15 mb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošana Lēmums (375.95 kb) Pielikums Nr. 1 (371.66 kb) Pielikums Nr. 2 (116.88 kb) Pielikums Nr. 3 (451.72 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs” nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana Lēmums (374.16 kb) Pielikums Nr. 1 (232.11 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana Lēmums (374.85 kb) Pielikums Nr. 1 (230.54 kb) Pielikums Nr. 2 (852.87 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” nolikumā Lēmums (370.05 kb) Pielikums Nr. 1 (257.81 kb) Pielikums Nr. 2 (366.88 kb)
6. Projekta „Saules ceļš” iesnieguma iesniegšana Lēmums (390.02 kb) Pielikums Nr. 1 (264.98 kb)
7. Projekta „Bezatkritumu (Zero Waste) tūrisma attīstība” iesnieguma iesniegšana Lēmums (381.26 kb) Pielikums Nr.1 (280.43 kb)
8. Dalība projektā “TOY spēļu centri – bibliotēkas” Lēmums (375.56 kb) Pielikums Nr. 1 (298.36 kb)
9. SIA “Jelgavas ūdens” īpašumu pārņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā Lēmums (383.43 kb) Pielikums Nr.1 (477.7 kb) Pielikums Nr. 2 (388.74 kb) Pielikums Nr. 3 (523.12 kb) Pielikums Nr. 4 (434.21 kb) Pielikums Nr. 5 (461.97 kb) Pielikums Nr. 6 (415.56 kb)
10. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (376.25 kb) Pielikums Nr. 1 (166.44 kb) Pielikums Nr. 2 (255.39 kb) Pielikums Nr. 3 (240.4 kb) Pielikums Nr. 4 (294.58 kb)
11. Apbūvēta zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 23, Jelgavā, atsavināšana
12. Apbūvēta zemesgabala Smilšu ielā 38, Jelgavā, atsavināšana
13. Apbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 18, Jelgavā, atsavināšana
14. Zemes starpgabala Garozas ielā 61B, Jelgavā, atsavināšana
15. Zemes starpgabala Spāru ielā 29A, Jelgavā, atsavināšana
16. Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (373.76 kb)
17. Ž.K. iesnieguma izskatīšana
18. Informācija- Domes sēžu un komiteju 2019.gada 2.pusgada grafiks Lēmums (206.51 kb)

23.05.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 23 05 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu NR.19-13 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 „Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (304.58 kb) Pielikums Nr.1 (316.49 kb) Pielikums Nr.2 (35.97 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu NR. 19-14 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11-21 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”” izdošana Lēmums (303.81 kb) Pielikums Nr.1 (586.05 kb) Pielikums Nr.2 (19.82 kb)
3. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.12/2 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (303.85 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 6.vidusskola” nolikumā Lēmums (305.99 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” nolikumā Lēmums (308.76 kb)
6. Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšana Lēmums (315.5 kb) Pielikums Nr.1 (852 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 6.februāra lēmumā Nr.2/3 “Amati, kurus veicot amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)” Lēmums (308.28 kb)
8. Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (319 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana” Lēmums (305.82 kb)
10. Par nekustamo īpašumu Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā Lēmums (310.34 kb)
11. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumā Lēmums (311.95 kb) Pielikums Nr.1 (19.7 kb)
12. A. K. iesnieguma izskatīšana
13. Dzīvokļa īpašuma Loka maģistrālē 5-18, Jelgavā, atsavināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 35A-1, Jelgavā, atsavināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-5, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.78 kb) Pielikums Nr.1 (107 kb)
16. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-6, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.86 kb) Pielikums Nr.1 (107 kb)
17. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-14, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.84 kb) Pielikums Nr.1 (106.5 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-17, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.99 kb) Pielikums Nr.1 (107.5 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.99 kb) Pielikums (107 kb)
20. Neapbūvēta zemesgabala Lietuvas šosejā 74, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (309.95 kb)
21. Zemesgabala Aku ceļā 7, Jelgavā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (309.28 kb)
22. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (307.57 kb)