Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde 16. aprīlī pulksten 15.30

16.04.2019.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

DS 16 04 2019 ARK
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr. 11/6 “Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (307.2 kb)
2. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” īstenošanai Lēmums (306.05 kb)
3. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmumā Nr.6/16 ”Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)” īstenošanai” Lēmums (305.75 kb)
4. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Gaismas tehnikas, skatuves mašinērijas iegāde un uzstādīšana Pasta salas estrādei” īstenošanai Lēmums (305.17 kb)

28.03.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 28 03 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam izstrādes uzsākšana Lēmums (312.76 kb) Pielikums Nr.1 (65.5 kb)
2. Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšana Lēmums (312.7 kb) Pielikums (66 kb)
3. Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Lēmums (308.12 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana Lēmums (304.1 kb) Pielikums Nr.1 (32.09 kb) Pielikums Nr.2 (615.53 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 11-12 “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” izdošana Lēmums (301.95 kb) Pielikums Nr.1 (44 kb) Pielikums Nr.2 (337 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 13/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (304.47 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 13/8 “SIA “Zemgales EKO” maksas pakalpojumu noteikšana” Lēmums (307.05 kb)
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (307.9 kb)
9. Biedrības “Jelgavas attīstībai” iesnieguma izskatīšana Lēmums (316.21 kb)
10. Nekustamo īpašumu Rubeņu ceļā 2I un Neretas ielā 13, Jelgavā, pirkšana Lēmums (310.16 kb)
11. Zemesgabalu Katoļu ielā 2H un Katoļu ielā 2D, Jelgavā, maiņa Lēmums (311.4 kb)
12. Zemesgabala daļas Aviācijas ielā 47, Jelgavā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (309.54 kb)
13. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-3, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (309.98 kb)
14. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-4, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-5, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
16. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.09 kb) Pielikums (108.5 kb)
17. Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (309.2 kb) Pielikums (106.5 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Dambja ielā 4-3, Jelgavā, atsavināšana
19. Dzīvokļa īpašuma Garozas ielā 26-13, Jelgavā, atsavināšana
20. Dzīvokļa īpašuma Paula Lejiņa ielā 13-69, Jelgavā, atsavināšana
21. Dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 53-29, Jelgavā, atsavināšana
22. R.D. iesnieguma izskatīšana
23. V.J. iesnieguma izskatīšana
24. Dzīvojamās mājas Pētera ielā 10, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (303.35 kb)
25. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.5/25 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām” Lēmums (305.98 kb)