Saistošie noteikumi

Nr. Pieņ. datums, lēmuma nr. Publicēts Nosaukums Aktuālā redakcija
18-9

22.03.2018

Nr.18/9

“LV”Nr.110 (6196)

06.06.2018.

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Saistošie noteikumi
18-8

22.03.2018

Nr.4/1

“LV” Nr.74 (6160).

13.04.2018. 

Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā Saistošie noteikumi
18-7

22.02.2018

Nr.3/5

"LV" Nr.63 (6149)

28.03.2018. 

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai Saistošie
noteikumi
18-3

06.02.2018

Nr.2/4

  "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam" Saistošie noteikumi

17-21

26.10.2017.

Nr.12/5

 

"LV" Nr.215.

(6042)

30.10.2017.

Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums

Saistošie noteikumi

 

17-13

27.04.2017.

Nr.5/5

“LV” Nr.97 (5924)

18.05.2017.

Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu

Saistošie noteikumi

17-12

27.04.2017.

Nr.5/4

“LV” Nr.101

24.05.2017.

(5928)

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās  mājās

Saistošie noteikumi

Pielikumi

17-8

23.03.2017.
Nr.4/1

“LV” Nr.76 (5903)
13.04.2017.

Par Jelgavas pilsētas simboliku

Saistošie noteikumi

Pielikums

17-3

09.02.2017.

Nr.2/3

  "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam"

Saistošie noteikumi

16-19

22.09.2016.

Nr.12/1

“LV” Nr.191

(5763)
03.10.2016.

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administrācijas teritorijā Saistošie noteikumi
16-12

28.04.2016.

Nr.4/2

“LV” Nr.97

(5669)
20.05.2016.

Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā Saistošie noteikumi
16-8

18.02.2016.

Nr.2/4

“LV” Nr.43

(5615)
02.03.2016.

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Saistošie noteikumi

 

Pielikums

16-7

18.02.2016.

Nr.2/3

“LV” Nr.43

(5615)
02.03.2016.

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Saistošie noteikumi

 

 

16-3

28.01.2016.

Nr.1/3

“LV” Nr.28

(5600)
10.02.2016.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Saistošie noteikumi
15-22

12.11.2015.

Nr.14/8

“LV” Nr.234

(5552)
30.11.2015.

"Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm" Saistošie noteikumi
15-20

12.11.2015.

Nr.14/6

“LV” Nr.234

(5552)
30.11.2015.

"Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" Saistošie noteikumi
15-19

12.11.2015.

Nr.14/5

“LV” Nr.234

(5552)
30.11.2015.

"Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi" Saistošie noteikumi
15-18

12.11.2015.

Nr.14/4

“LV” 232

(5550)
26.11.2015.

"Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" Saistošie noteikumi
15-2

29.01.2015.

Nr.2/2

„LV” Nr.36

(5354)
20.02.2015.

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā Saistošie noteikumi
14-25

18.12.2014.

Nr.19/2

"LV"  Nr.13

(5331)
20.01.2015.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā Saistošie noteikumi
14-6

27.03.2014.

Nr.4/3

„LV” Nr.73

(5133)
11.04.2014.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība Saistošie noteikumi
13-57

19.12.2013.

Nr. 16/33

„LV” Nr.17

(5076)
24.01.2014.

Par reklāmas un reklāmu objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā

Saistošie noteikumi

 

Pielikums

13-12

23.05.2013.

Nr.5/6

„LV” Nr.128

(4934)

04.07.2013.

Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā Saistošie noteikumi
13-3

31.01.2013.

Nr.1/3

„LV” Nr.32

(4838)

14.02.2013.

Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Saistošie noteikumi
12-32

20.12.2012.

Nr.17/6

"LV" Nr.18

(4824)

25.01.2013.

Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

Saistošie noteikumi

12-31

20.12.2012.

Nr.17/5

„LV” Nr.29

(4835)

11.02.2013.

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā Saistošie noteikumi
12-30

20.12.2012.

Nr.17/4

"LV" Nr.202

(4805)

27.12.2012.

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.-2014.gadā Saistošie noteikumi
12-22

27.09.2012.

Nr.12/5

Nav jāpublicē Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim

Saistošie noteikumi

 

1.pielikums

 

2.pielikums

12-19

28.06.2012.

Nr.9/18

"LV" Nr.130

(4733)

17.08.2012.

Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi Saistošie noteikumi
12-15

24.05.2012.

Nr.8/1

"LV" Nr.109

(4712)

12.07.2012. 

Saistošie noteikumi par Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošanu un inženierbūvju uzturēšanu Saistošie noteikumi
12-13

26.04.2012.

Nr.5/4

"LV" Nr.86

(4689)

01.06.2012.

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā Saistošie noteikumi
12-10

22.03.2012.

Nr.4/1

"LV" Nr.59

(4662)

17.04.2012.

Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā Saistošie noteikumi
12-4

26.01.2012.

Nr. 2/8

"LV" Nr.26

(4629)

15.02.2012

Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās Saistošie noteikumi
11-21

28.07.2011.

Nr.8/4

"LV" Nr.258

(5318)

31.12.2014.

Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība Saistošie noteikumi
11-14

28.04.2011.

Nr.5/3

"LV" Nr.94

(4492)

16.06.2011

Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi Saistošie noteikumi
11-12

24.03.2011.

Nr.3/3

"LV" Nr.58

(4456)

13.04.2011

Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi Saistošie noteikumi
10-16

23.09.2010.

Nr.11/2

"LV" Nr.163

14.10.2010.

Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā Saistošie noteikumi
10-15

23.09.2010.

Nr. 11/1

"LV" Nr.177

09.11.2010.

Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi Saistošie noteikumi
10-11

22.07.2010

Nr.9/5

"LV" Nr.130

18.08.2010.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā Saistošie noteikumi
185

28.12.2007.

Nr.17/5

"LV" Nr.23

12.02.2008.

Par Jelgavas pašvaldības nodevām Saistošie noteikumi
142

25.01.2007.

Nr.2/15

"LV" Nr.40

08.03.2007.

"Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību." Saistošie noteikumi
113

05.01.2006.

Nr.1/3

"LV" Nr.30

21.02.2006.

Par saistošo noteikumu "Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa" apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

 

Pielikums

93

10.03.2005.

Nr.3/25

"LV" Nr.49 24.03.2005. Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā Saistošie noteikumi