Budžets

 2018.gada budžets
 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr.18-16 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”
 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 23. augusta saistošie noteikumi Nr.18-13 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”
 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr.18-11 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”

 

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums 

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām 

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums 

Ilgtermiņa saistības 

Paskaidrojuma raksts