Pašvaldības atļaujas, rakstiska saskaņojuma izsniegšana pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecībai, azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai

Pakalpojuma nosaukums:

Pašvaldības atļaujas, rakstiska saskaņojuma izsniegšana pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecībai, azartspēļu vietu atvēršanai un azartspēļu organizēšanai.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības Pašvaldības īpašumu pārvalde, Ekonomikas sektors.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās vai atsaka atļaujas izsniegšanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Juridiskas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Azartspēļu un izložu likums, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums, Pornogrāfijas ierobežošanas likums.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzēja iesniegums pašvaldības atļaujas, rakstiska saskaņojuma saņemšanai (veidlapa Nr.8-57).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

45 dienas.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis – apliecinātā identitāte.
3.līmenis - kvalificēti apliecinātā identitāte.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvā rajona tiesa.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene, fakss, e-pasta adrese

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālr. 63005522, 63005537, 63005573
e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30