JSLP aktivitātes veselības veicināšanā

  • 25.03.2019., plkst. 13:00-16:00

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9.

Seminārs par seksuālās uzmākšanās un vardarbības riskiem internet bērniem un jauniešiem.

Seminārs paredzēts skolu sociālajiem pedagogiem, skolu psihologiem un sociālajiem darbiniekiem.

 

  • 02.04.2019., plkst. 14:00-15:00

Jelgavas Pensionāru biedrībā,Dobeles ielā 62A.

Izglītojoša lekcija par emocionālās veselības ietekmi uz fizisko veselību.

Lekcija paredzēta pensijas vecuma iedzīvotājiem un personām ar invaliditāti.

 

  • 16.04.2019., plkst. 10:30-11:30

Jelgavas novada zālē, Pasta ielā 37.

Izglītojoša lekcija par bērnu aptaukošanos, kā mūsdienu problēmu.

Lekcija paredzēta primārās veselības aprūpes speciālistiem.