Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.05.

10.00

Latvijas skolu komandu čempionāts badmintonā

Valmiera

skolu komandas

M. Actiņa

03.05.

10.00

Kursi „Atkarību izraisošās vielas un procesi”

ZRKAC

1.-6.klašu skolotāji

S. Šabanska 

04.05.

10.00

Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1. prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa

 

skolēni, vecāki, pedagogi, iedzīvotāji

G. Auza, izglītības iestāžu vadītāji

04.05.

11.00

Brīvības stafetes

Lielā iela

skolu komandas

M. Actiņa

07.05.

10.00

Jāņa Bisenieka fonda biznesa ideju konkursa skolēniem otrā kārta –biznesa idejas un prototipa prezentēšana

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte

skolēni pēc uzaicinājuma

I. Mazūdre

07.05.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

08.05.

13.30

Kursi „Failu gatavošanas un koplietošanas iespējas tiešsaistē” 3. nodarbība

ZRKAC

PII vadītāji un vietnieki

A. Škinča

08.05.

14.00

Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde vieglatlētikā

ZOC

2003.-2004.g.dz.

1999.-2002.g.dz.

M. Actiņa

08.05.

14.40

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza 

08.05.

15.30

Sanāksme „Diagnosticējošā vērtēšana”

ZRKAC

dabaszinātņu pedagogi

B. Daģe

D. Pētersone - Gūtmane

09.05.

9.30

Latviešu valodas olimpiāde 5.-6.kl.

Jelgavas 4. vidusskola

5.-6.klašu skolēni

I. Klāva

I. Leilande

09.05.

9.30

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājas

G.Auza

S.Joma

09.05.

10.30

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G.Auza

S.Joma

09.05.

13.00

Eiropas diena Jelgavā

Raiņa parks

skolēni, pedagogi

G. Auza

T.Aleksandrova

J. Dēvics

izglītības iestāžu vadītāji

09.05.

14.40

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza 

09.05.

16.00

Skola2030 izglītojošs vebinārs „Aktualitātes mācību saturā: Sociāli emocionālā mācīšanās”

http://ejuz.lv/odn

vispārizglītojošo skolu skolotāji klašu audzinātāji

 

10.05.

10.00

Konference „Nepieciešamās inženiertehniskās prasmes turpmākai uzņēmējdarbības un reģiona attīstībai”

Jelgavā, Skautu ielā 2

 

G. Auza

10.05.

11.00

Latvijas Skolu futbola čempionāta finālturnīrs

Rīga

Jelgavas 4.vidusskolas komanda

M. Actiņa

11.05.

Izbrauc

pl. 9.50

Junioru universitātes mācību ekskursija

Rīga

JU dalībnieki

S. Šabanska

A. Skalde

13.05.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

14.05.

10.00

Konkurss “Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni” /Emersons/

Pasta sala

Jelgavas pilsētas skolu 4.klašu skolēni

E. Tukule

A. Ozoliņa

I. Leilande

14.05.

13.00

Sociālo pedagogu seminārs „Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana”

Izglītības pārvalde

sociālie pedagogi

L. Vilcāne

14.05.

13.30

15.00

Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde vieglatlētikas četrcīņā

ZOC 

2007./2009.g.dz.

2005./2006.g.dz.

M. Actiņa

14.05.

15.00

Sākumskolas mācību jomas sanāksme „Aktualitātes sākumskolas mācību jomā”

ZRKAC

sākumskolas skolotāji

I. Lillā

I. Leilande

14.05.

15.30

Tehnoloģiju mācību jomas pedagogu sanāksme „Aktualitātes tehnoloģiju jomā”

ZRKAC

mājturības un tehnoloģiju skolotāji

D. Pētersone – Gūtmane

L. Stepena

14.05.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

Datums tiks precizēts

15.30

Tikšanās ar Jelgavas 3.sākumskolas valodu jomas skolotājiem

Jelgavas 3.sākumskola

valodu jomas skolotāji

A. Ozoliņa

I. Bušmane

I. Leilande

15.05.

 

Pieteikuma sagatavošana darbam projektā „Sporto visa klase” 2019./2020.m.g.

Izglītības iestādes

 

V. Maido,

A. Lundberga

N. Seliščeva

I. Arbidane

A. Celms

J. Skrupskis

15.05.

10.00

Skolu direktoru darba sanāksme

Izglītības pārvalde

skolu direktori

G. Auza

 

15.05.

10.00

Bērnu vieglatlētikas festivāla finālsacensības

Rīga

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4.vidusskolas komandas

M. Actiņa

15.05.

11.00

Zemgales reģiona sporta spēles “Vidusskolu kauss vieglatlētikā”

Bauska

skolu komandas

M. Actiņa

15.05.

14.00

Pasākums 7.- 8.klašu skolēniem „Dzīve bez atkarībām”

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

7.-8.klašu skolēnu komandas pēc pieteikuma

L. Vilcāne

15.05.

14.40

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza 

15.05.-22.05.

 

Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. klasei

Izglītības iestādes

skolēni

Direktoru vietnieki

16.05.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija (I.Kaminska)

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I.Vanaga 

16.05.

14.00

ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu – karjeras konsultantu sanāksme

Izglītības pārvalde

pedagogi – karjeras konsultanti

I. Mazūdre

I. Kresa

20.05.

12.00

Mazo stafetes

ZOC

1.,2. klašu komandas

M. Actiņa

20.05.

14.30

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā un skolu direktoru vietnieku darba sanāksme „Aktualitātes pirmsskoas izglītības jomā”

ZRKAC

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā/metodiķi un skolu direktoru vietnieki

I.Dakne

20.05.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

21.05.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

22.05.

11.00

Zemgales reģiona sporta spēles vieglatlētikā “C” un “D” grupai

Tukums

2006./2007.g.dz.

2008./2009.g.dz.

M. Actiņa

22.05.

18.00

Mācību priekšmetu olimpiāžu, starptautisko konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu pieņemšana pie Domes priekšsēdētāja A. Rāviņa

Zemgales olimpiskais centrs

skolēni, vecāki un pedagogi (ieeja ar ielūgumiem)

G. Auza

I. Mazūdre

T.Aleksandrova

23.05.

16.00

Skola2030 izglītojošs vebinārs „Aktualitātes mācību saturā: Ekonomika”

http://ejuz.lv/odo

ekonomikas skolotāji

 

24.05.

18.00

Pilsētas svētku gājiens

Lielā iela, Uzvaras iela, Kr. Barona iela

skolēni, vecāki, pedagogi

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

27.05.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

28.05.

11.00

LOK projekta „Sporto visa klase” finālsacensības

ZOC

projektā iesaistītās klases

M. Actiņa

28.05.

15.00

Nodibinājuma „Izglītības atbalsta fonds” valdes sēde

Izglītības pārvalde

fonda valde

G. Auza

28.05.

16.00

Mācību jomu vadītāju sanāksme

ZRKAC

pilsētas mācību jomu vadītāji

S. Šabanska

28.05.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

29.05.

14.40

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza 

30.05.

12.00

Latvijas skolēnu 72.spartakiāde Vieglatlētika 4-cīņa

Koknese

2005./2007.g.dz.

M. Actiņa

31.05.

18.00

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas pasniegšana

Jelgavas kultūras nams

skolēni un vecāki (ieeja ar ielūgumiem)

G. Auza

I. Mazūdre

T.Aleksandrova

Maijs

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

skolēni

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Maijs

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

skolēni

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

No 03.06.

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana

 

skolēni

G. Auza

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

No 03.06.

 

Atvērto vasaras skolu „Kopā labāk, kopā jautrāk” darbības atbalsta pasākumi

Izglītības iestādes

skolēni

G. Auza

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

05.06

10.00

Kursi „21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās”

ZRKAC

klašu audzinātāji, pedagogi

L. Damberga

Valsts pārbaudes darbi

21.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei

   

G. Auza

L. Stepanova

Izglītības iestāžu vadītāji

22.-23.05.

Eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās 9. klasei

22.-23.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei

24.05.

Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei

28.05.

Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei

29. - 30.05.

Eksāmens svešvalodā 9. klasei

30.05.

Centralizētais eksāmens fizikā 12. klasei

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

21.05.

9.00

Pilsētas medicīnas darbinieku sanāksme

Jelgavas novada dome

R. Poikāne

28.05

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne