Pulciņi

Uzņemšana pulciņos

Nodarbību saraksts 2018./ 2019. m.g. I. semestrim 
(Informācija atjaunota 29.11.2018. plkst. 10:45 - ar dzelteno krāsu iezīmētas veiktās izmaiņas nodarbību sarakstā)

- Iesniegums par uzņemšanu pulciņā

- Iesniegums par izstāšanos no pulciņa
- Apmaksas noteikumi
- Iekšējās kārtības noteikumi
* Pieteikties pulciņā varēs visa mācību gada laikā (ja pulciņā būs brīvas vietas) - nodarbību laikos (atbilstoši nodarbību sarakstam) pie skolotāja!
**DALĪBAS MAKSA MĒNESĪ 2018./2019. māc. g. - EUR 7,11 (ārpus Jelgavas teritorijas deklarētajiem audzēkņiem).
***ATGĀDINĀM - PAR NODARBĪBĀM NAV JĀMAKSĀ JELGAVAS PILSĒTAS TERITORIJĀ DEKLARĒTAJIEM AUDZĒKŅIEM.